Więcej

Microsoft IIS 5.x / 6.x

Plik z certyfikatem SSL zapisz jako twoja_domena.cer lub twoja_domena.crt. Następnie postępuj wg poniższych punktów:
 1. Wejdź w Panel Sterowania w menu Start. Wybierz Administrative Tools/Narzędzia Administracyjne. (W niektórych wersjach Windows mogą się one znajdować w menu Start w opcji Wszystkie Programy).
 2. Kliknij 2 razy w Internet Services Manager (dla niektórych wersji Windows jest to Internet Information Services).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Default Web Site i wybierz z menu opcję Properties/Właściwości.
 4. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Directory Security.
 5. Kliknij przycisk Server Certificate.
 6. Uruchomi to okno IIS Certificate Wizard. Zaznacz w nim opcję Process the Pending Request and Install the Certificate i kliknij Next.
 7. Gdy system poprosi o wybór certyfikatu, wskaż miejsce, gdzie jest zapisany plik twoja_domena.cer/ twoja_domena.crt i kliknij Next.
 8. Pojawi się podsumowanie. Upewnij się, że zawiera ono poprawny certyfikat i kliknij Next.
 9. Kolejne okno wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie Next.
 10. Uruchom ponownie zabezpieczaną witrynę internetową.
 11. Instalacja certyfikatu SSL została zakończona.

 

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL