Więcej

Kerio Mailserver

  1. Po otrzymaniu certyfikatu zapisz go na lokalnym dysku z rozszerzeniem .CRT
  2. Zlokalizuj katalog /sslcert:

             OSX: /usr/local/kerio/mailserver
             Windows: C:/program files/kerio/mailserver
             Red Hat: /opt/kerio/mailserver

  1. Zlokalizuj plik CSR (powinien nazywać się np. server1.csr).
  2. Skopiuj do tej lokalizacji podpisany certyfikat, używając tej samej nazwy jak CSR, ale z rozszerzeniem .CRT (server1.crt).
  3. W tym momencie powinienieś mieć 3 pliki: żądanie certyfikatu (*.CSR), klucz prywatny (*.key) i certyfikat (*.CRT). Wszystkie powinny mieć tę samą nazwę np. server1.csr, server1.key i server1.crt.
  4. Zrestartuj serwer i połącz się ponownie z konsolą administracyjną.
  5. W Configuration/SSL Certificates zaznacz nowy certyfikat i w dolnym prawym rogu kliknij przycisk Set as active.
  6. Zrestartuj serwer, aby aktywować podpisany certyfikat.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL