Więcej

Java

Instalacja certyfikatu SSL na serwerach opartych na technologii Java (Tomcat) przy użyciu narzędzia keytool
 1. Pobierz klucz szyfrowania certyfikatu (Root Certificate), używając polecenia:
  -> keytool -import -trustcacerts -alias AddTrustExternalCARoot -file AddTrustExternalCARoot.crt -keystore domain.keystore
 2. Pobierz Intermnediate(s) – klucze pośrednie
  -> keytool -import -trustcacerts -alias UTNAddTrust -file UTNAddTrustSGCCA.crt -keystore domain.keystore
  WAŻNE: W zależności od zakupionego certyfikatu liczba certyfikatów pośrednich w łańcuchu zaufania może być większa niż 1. W takiej sytuacji należy zainstalować wszystkie, wg przyporządkowanych im numerów (aż do pola domain/end entity certificate). Pliki z .crt (np. UTNAddTrustSGCCA.crt) mogą nie zawierać tej końcówki (UTNAddTrustSGCCA).
 3. Pobierz Entity/Domain certificate, używając polecenia:
  -> keytool -import -trustcacerts -alias yyy -file yourDomainName.crt -keystore domain.keystore Ważne: Jeśli podczas generowania CSR nie podano żadnego aliasu, należy użyć aliasu mykey.
  Aby akceptować bezpieczne połączenia Tomcat musi mieć skonfigurowanego Connectora SSL.

  Aby akceptować bezpieczne połączenia Tomcat musi mieć skonfigurowanego Connectora SSL.
 4. Zrestartuj serwer.

 

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL