Więcej

Jak uruchomić szyfrowanie SSL w systemie Quick.Cart?

W celu aktywowania szyfrowanego połączenia na stronie opartej o system Quick.Cart należy dokonać zmian w szablonach.

Za pomocą edytora tekstowego (np. Notatnik) edytuj plik templates/pages_default.tpl.
W sekcji rozpoczynającej się od <!-- BEGIN PRODUCTS_BASKET --> zmień atrybut href znacznika a, dodając https://$_SERVER['SERVER_NAME']/

    <!-- BEGIN PRODUCTS_BASKET -->
    <div class="basket"><a href="https://$_SERVER['SERVER_NAME']/$aData[sBasketPage]&iProductAdd=$aData[iProduct]&iQuantity=1" rel="nofollow">$lang[Basket_add]</a></div>
    <!-- END PRODUCTS_BASKET -->


Edytuj plik templates/products_default.tpl.
   
W sekcji rozpoczynającej się od <!-- BEGIN BASKET --> zmień atrybut action znacznika form, dodając https://$_SERVER['SERVER_NAME']/
  
   <!-- BEGIN BASKET -->
    <form action="https://$_SERVER['SERVER_NAME']/$sBasketPage" method="post" id="addBasket">
    <!-- END BASKET -->


W celu aktywowania szyfrowanego połączenia na stronie rejestracji zaloguj się do panelu administracyjnego.

W katalogu głównym sklepu utwórz plik .htaccess (jeśli nie istnieje) i otwórz go za pomocą edytora tekstowego (np. Notatnik). Wklej do pliku następujące linie:
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
    RewriteCond %{REQUEST_URI} admin
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R,L]

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL