Więcej

Jak uruchomić szyfrowanie SSL w systemie Magento?

Aby uruchomić szyfrowanie SSL w systemie Magento postępuj w następujący sposób:

  1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Magento.
  2. Przejdź do: System/Konfiguracja/Sieć/Bezpieczny (System/Configuration/Web/Secure).
  3. W polu Podstawowy URL (Base URL) zmień http:// na https://.
  4. W sekcji Użyj zabezpieczonych URLi w witrynie (Use Secure URLs in Frontend) zmień wartość na Tak (Yes).
  5. W sekcji Użyj zabezpieczonych URLi dla Admina (Use Secure URLs in Admin) zmień wartość na Tak (Yes).
  6. Kliknij Zapisz konfigurację (Save Config), aby zachować zmiany.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL