Więcej

Jak importować i eksportować certyfikat SSL na serwerze IIS 7

Eksport do pliku .pfx

 1. W menu Start kliknij Uruchom (Run), a następnie wpisz mmc.
 2. Kliknij Plik (File) > Dodaj/Usuń przystawkę (Add/Remove Snap-in).
 3. Kliknij Certyfikaty (Certificates) > Dodaj (Add).
 4. Wybierz Konto komputera (Computer Account) i kliknij Dalej (Next). Wybierz Komputer lokalny (Local Computer) i kliknij Zakończ (Finish). Następnie zamknij okna dodawania/usuwania przystawek i okno konsoli.
 5. Rozwiń drzewo Certyfikaty (Komputer lokalny), odnajdź katalog Osobiste (Personal) i rozwiń go.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na certyfikat, który chcesz eksportować (lub wykonać backup) i wybierz Wszystkie zadania  (All tasks) > Eksport (Export).
 7. Wybierz Tak, eksportuj klucz prywatny (Yes, export the private key) i Załącz wszystkie certyfikaty w katalogu certyfikatu jeśli możliwe (include all certificates in certificate path if possible). UWAGA: Nie zaznaczaj opcji usuń klucz prywatny (Delete private key).
 8. Pozostaw domyślne ustawienia i wprowadź hasło jeśli jest wymagane.
 9. Zapisz plik i kliknij Zakończ (Finish). Powinieneś zostać poinformowany o pomyślnym zakończeniu eksportu. Plik .pfx został zapisany w wybranej przez Ciebie lokalizacji.

Import z pliku .pfx

 1. W menu Start kliknij Uruchom (Run), a następnie wpisz mmc.
 2. Kliknij Plik (File) > Dodaj/Usuń przystawkę (Add/Remove Snap-in).
 3. Kliknij Certyfikaty (Certificates) > Dodaj (Add).
 4. Wybierz Konto komputera (Computer Account) i kliknij Dalej (Next). Wybierz Komputer lokalny (Local Computer) i kliknij Zakończ (Finish). Następnie zamknij okna dodawania/usuwania przystawek i okno konsoli.
 5. Rozwiń drzewo Certyfikaty (Komputer lokalny), odnajdź katalog Osobiste (Personal) i rozwiń go.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na certyfikat, który chcesz eksportować (lub wykonać backup) i wybierz Wszystkie zadania  (All tasks) > Import.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w konsoli w celu zaimportowania certyfikatu głównego z pliku .pfx. Gdy zostaniesz o to poproszony, wybierz automatyczny zapis certyfikatów w bazie certyfikatów w oparciu o ich typ.

Włączanie nowego certyfikatu na serwerze

 1. W menu Start kliknij Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager.
 2. W managerze IIS kliknij Serwer name.
 3. Rozwiń katalog stron.
 4. Wybierz stronę, którą chcesz zabezpieczyć.
 5. W menu akcji okna edycji strony kliknij Bindings.
  IIS Manager
 6. W oknie Site Binding kliknij Add. Jeśli powiązanie dla https już istnieje, wybierz je i kliknij Edit.
  IIS Site bindings
 7. Uzupełnij informacje w oknie Add site binding. Jako typ wybierz https. Podaj adres IP strony lub ustaw wartość "all unassigned". Domyślny port dla ruchu SSL to 443. W polu SSL Certificate podaj ostatnio dodany certyfikat.
  IIS Add site binding
 8. Kliknij OK. Twój certyfikat SSL jest teraz zainstalowany a strona jest skonfigurowana do akceptowania zabezpieczonych połączeń. Aby nowy certyfikat został rozpoznany konieczne może być ponowne uruchomienie IIS lub serwera.
  IIS Site bindings - final

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL