Więcej

iPlanet

W celu uruchomienia szyfrowanych połączeń na stronie www, należy zainstalować na serwerze certyfikat wystawiony dla witryny (domeny) oraz tzw. łańcuch zaufania. Składa się on z certyfikatu pośredniego i głównego CA.

Ważne: W trakcie instalacji nie należy restartować serwera lub wylogowywać się z panelu zarządzania.

Kroki instalacji SSL:

 1. Zaloguj się do serwera. W pierwszej zakładce Servers wybierz opcję Manage Servers.
 2. Następnie wybierz zakładkę Security i w lewym menu kliknij Install Certificate.
 3. Zaznacz opcję Server Certificate Chain.
 4. Wpisz wymagane hasło.
 5. Otwórz w edytorze tekstowym certyfikat główny CA (tzw. Root) i skopiuj go do pola Message Text (razem z liniami BEGIN i END).
 6. Kliknij OK i zaakceptuj certyfikat.
 7. Powtórz te kroki, wklejając tym razem certyfikat pośredni CA (Intermediate).
 8. Następnie zainstaluj certyfikat wystawiony dla witryny (domeny): wybierz ponownie Install Certificate, ale tym razem wybierz opcję This Server (zamiast Server Certificate Chain). Wpisz hasło, otwórz certyfikat w edytorze tekstowym i wklej go do pola Message Text (razem z liniami BEGIN i END).
 9. Kliknij OK i zaakceptuj certyfikat.

Wszystkie certyfikaty są już zainstalowane na serwerze, pozostało więc uruchomienie szyfrowania danych na stronie. W tym celu:

 1. Pozostań zalogowany w sekcji Manage Server.
 2. W pierwszej zakładce Preferences, kliknij na samym dole lewego menu opcję Encryption On/Off.
 3. Ustaw szyfrowanie jako On i wpisz 443 w miejsce The port number.
 4. Następnie kliknij OK, Save i Apply.

Zrestartuj serwer. W ten sposób instalacja zostanie zakończona.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL