Więcej

Instalacja certyfikatu głównego UCC i certyfikatów pośrednich

Zapisz na serwerze swój certyfikat główny (Root) i pośredni (Intermediate), a następnie:

 • wejdź do menu Start, wybierz Run,
 • w oknie dialogowym wpisz mmc i naciśnij OK,
 • w nowym oknie wybierz z menu: File i Add/Remove Snap,
 • pojawi się kolejne okno, kliknij Add...,
 • w części Snap-in wybierz Certificates i kliknij Add,
 • w kolejnym kroku zaznacz opcję Computer account (to bardzo ważne) i kliknij Next,
 • wybierz Local computer i zakończ używając Finish.

Zamknij boks Add Standalone Snap-in i kliknij OK w oknie Add/Remove Snap-in i wróć do okna MMC.

Zainstaluj certyfikat główny (Root Certificate):

 • w oknie Console1 - Console Root wejdź w zakładkę Tree, kliknij prawym przyciskiem na Trusted Root Certification Authorities, wybierz All Tasks i Import,
 • pojawi się Certificate Import Wizard,
 • zacznij od Next,
 • wybierz plik z certyfikatem głównym, kliknij Next i Finish, aby zakończyć.

Zainstaluj certyfikaty pośredniczące (Intermediate Certificate):

 • w oknie Console1 - Console Root wejdź w zakładkę Tree, kliknij prawym przyciskiem na Intermediate Certification Authorities, wybierz All Tasks i Import,
 • postępuj wg wskazówek i zakończ import klikając Finish.

Upewnij się, że pliki pojawiły się w wybranych działach/gałeziach Root/Intermediate Certification Authorities.
Do zakończenia instalacji może być konieczne zrestartowanie serwera.
 

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL