Więcej

IMAP

Do instalacji certyfikatu SSL na serwerze IMAP jest potrzebny plik imapd.pem, który zawiera klucz prywatny i certyfikat wystawiony dla domeny (witryny).

Plik możesz stworzyć w następujący sposób:

  • otwórz certyfikat SSL w pliku tekstowym,
  • otwórz w pliku tekstowym klucz prywatny (generowany razem z plikiem CSR),
  • skopiuj certyfikat (razem z liniami BEGIN i END) i wklej całość pod kluczem prywatnym,
  • zapisz plik jako imapd.pem

Przykładowy schemat pliku powinien wyglądać tak:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
(Twój klucz prywatny)
-----END RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Twój certyfikat SSL)
-----END CERTIFICATE-----

Konfiguracja serwera:
1. Użyj komendy OpenSSL, aby wyświetlić odcisk palca certyfikatu:
openssl x509 -noout -fingerprint -in ca-certificate-file
2. Upewnij się, że plik znajduje się w katalogu certs/ i wykonaj komendę:
openssl x509 -noout -hash -in ca-certificate-file
3. Następnie użyj komendy:
openssl x509 -hash -noout -in my_ca.crt
4. Do przetestowania instalacji użyj komendy:
openssl verify -CApath certs server-certificate-file
5. W przypadku prawidłowego zainstalowania, powinna się pojawić odpowiedź:
your-herald2-server.pem: OK

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL