Więcej

IBM Websphare 4.0

Instalowanie certyfikatów pośrednich
Przed dodaniem swojego certyfikatu do keystore należy dodać do niego certyfikaty pośrednie, inaczej zwane łańcuchem certyfikatu (certificate chain).
W tym celu należy zainstalować następujące certyfikaty:

  • Root Certificate
  • Primary Server certificate

Możesz to zrobić, wybierając opcję Signer Certificates w rozwijanym menu Key database content w konsoli IBM Key Management.

Kliknij przycisk Add znajdujący się po prawej stronie. Pojawi się nowe okno dialogowe, w którym należy podać nazwę pliku z otrzymanym certyfikatem oraz jego lokalizację. Na koniec należy kliknąć OK.

Instalacja certyfikatu dla witryny
Po instalacji certyfikatów pośrednich możesz importować do keystore certyfikat wystawiony dla witryny. Po otwarciu konsoli IBM Key Management, wybierz opcję Personal Certificates w rozwijanym menu Key database content.
Po wybraniu należy kliknąć przycisk Receive. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać nazwę pliku z otrzymanym certyfikatem oraz jego lokalizację. Na zakończenie kliknij OK. W ten sposób Twój keystore zostanie poprawnie skonfigurowany.

Uruchomienie szyfrowania SSL
Po skonfigurowaniu keystore uruchom szyfrowanie dla witryny w WebSphere Application Server.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL