Więcej

IBM Lotus Domino

Uruchom Domino Server Certificate Administration (CERTSRV.NSF). Aplikacja znajduje się w dziale System Databases w panelu administracyjnym.

Z czterech widocznych opcji wybierz Install Trusted Root Certificate into Key Ring.

Wpisz nazwę pliku z kluczem prywatnym (był zapisany podczas generowania pliku CSR).

Następnie zainstaluj Trusted Root Certificate (TrustedRoot.crt).
Ważne: Jeśli pojawi się komunikat, że został on już zainstalowany - przejdź do kolejnego kroku.

Ponownie wybierz opcję Install Trusted Root Certificate into Key Ring.

Ponownie wpisz nazwę pliku z kluczem prywatnym, a następnie zainstaluj Certyfikaty Pośredniczące (Intermediate Certificates) Urzędu Certyfikacji.
Ważne: Jeśli w archiwum .zip znajduje się plik DigiCertCA2.crt - zainstaluj go jako pierwszy, a następnie w tej samej lokalizacji zainstaluj DigiCertCA.crt. Jeśli w archiwum .zip znajduje się jedynie DigiCertCA.crt - zainstaluj tylko ten plik.

Wybierz opcję Install Certificate Into Key Ring.

Raz jeszcze podaj nazwę pliku z kluczem prywatnym, a następnie zainstaluj certyfikat dla swojej domeny (Twoja_Domena.crt). W tym celu kliknij przycisk Merge Certificate into Key Ring.

W ten sposób Twój certyfikat został zainstalowany.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL