Więcej

IBM HTTP

Instalacja przy użyciu narzędzia IKEYMAN

Przed zainstalowaniem certyfikatu serwera należy zainstalować certyfikat pośredni i główny (tzw. Intermediate Certificate i Root Certificate).

 1. Wpisz IKEYMAN w wierszu polecenia UNIX lub uruchom Key Management w folderze IBM HTTP SERVER w Widowsie.
 2. Wybierz z głównego Interfejsu Użytkownika Key Database File i wybierz Open.
 3. W oknie dialogowym Open, wybierz nazwę bazy kluczy i naciśnij OK.
 4. W oknie hasło wpisz hasło i zatwierdź je OK.
 5. Wybierz certyfikaty wystawcy (Signer Certificates) w Key Database i naciśnij przycisk Add.
 6. W Add CA Certificates (okno dialogowe File), wybierz certyfikat lub użyj wyszukiwarki (Browse), aby go zlokalizować. Kliknij OK.
 7. W oknie Label wpisz nazwę i zakończ, klikając OK.


Certyfikat CA w bazie kluczy

 1. Wpisz IKEYMAN w wierszu polecenia UNIX lub uruchom Key Management w folderze IBM HTTP SERVER w systemie Widows.
 2. Wybierz z głównego Interfejsu Użytkownika Key Database File i wybierz Open.
 3. W oknie dialogowym Open, wybierz nazwę bazy kluczy i naciśnij OK.
 4. W oknie hasło wpisz hasło i zatwierdź je OK.
 5. Wybierz Personal Certificates w  ramce Key Database i kliknij przycisk Receive.
 6. W oknie File w części Receive Certificate wybierz plik z certyfikatem i zakończ, klikając OK.
   

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL