Więcej

H-Sphere Control Panel

Instalacja certyfikatu obejmuje certyfikat wystawiony dla strony (domeny i serwera) oraz certyfikat pośredni (dostępny do pobrania na stronie wystawcy).

1. Zaloguj się do panelu i kliknij link SSL.
2. Przejdź do strony Web Service i kliknij ikonę Edit w polu SSL.
3. W wyświetlonym formularzu wprowadź certyfikat SSL (razem z liniami BEGIN i END certificate) w pole Install Certificate based on previously generated Certificate request i kliknij przycisk Upload.
4. W tym samym formularzu, ale w polu Certificate Chain File, wklej certyfikat pośredni wystawcy i kliknij przycisk Install.
5. Certyfikat jest gotowy do użycia na stronie.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL