Więcej

F5 FirePass

1. Zaloguj się do konsoli administratora i kliknij link Server.
2. W sekcji Security kliknij link Certificates.
3. Wybierz opcję Install, a następnie Add new Certificate.
4. Skopiuj i wklej certyfikat do okna Paste the new certificate.
5. Zaraz pod nim znajduje się okno Paste the corresponding cryptographic key - tutaj wklej swój klucz prywatny. Jeśli podczas generowania pliku CSR wprowadziłeś hasło w polu Encryption Password - podaj je w polu Enter password here: Jeśli nie podawałeś hasła, pozostaw pole puste.
6. Wprowadź certyfikat pośredni swojego wystawcy (do pobrania z oficjalnej strony CA).
7. Kliknij przycisk Go!, aby zainstalować certyfikat SSL.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL