Więcej

Exchange 2007

Instalacja certyfikatu odbywa się w dwóch krokach.

Krok I - certyfikaty pośrednie

Wklej certyfikat pośredni do edytora tekstowego i zapisz go jako posredni.cer.

Uruchom Microsoft Management Console.

Wybierz kolejno opcje: File, Add/Remove Snap In, Add, Certificates i ponownie Add.

W nowym oknie Certificates Snap In zaznacz opcję Computer Account i kliknij kolejno: Next, Local Computer, Finish, Close i OK.

Teraz wybierz Certificates i Intermediate Certification Authorities.

Na rozwiniętej liście kliknij prawym przyciskiem na Certificates i wybierz All Tasks i Import.

Postępuj wg instrukcji uruchomionego kreatora.

Po dodaniu certyfikatu pośredniego, zamknij konsolę Microsoft.

Krok II - główny certyfikat SSL

Wklej certyfikat SSL do edytora tekstowego i zapisz go jako TwojaDomena.cer.

Po otwarciu Exchange Management Shell należy użyć komendy: Import-ExchangeCertificate -Path C:\TwojaDomena.cer
Enable-ExchangeCertificate -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"
Ważne: C:\TwojaDomena.cer to pełna ścieżka do pliku, w którym został zapiany certyfikat.

Upewnij się, że certyfikat działa poprawnie używając komendy: Get-ExchangeCertificate -DomainName server.domain.com "server.domain.com" to nazwa domeny, dla której został wystawiony certyfikat.

W odpowiedzi powinien ukazać się zaszyfrowany odcisk palca, lista usług i zawartość pliku TwojaDomena.cer. W przypadku niepoprawnego działania certyfikatu wystosuj komendę: Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint [wklej odcisk] -Services "SMTP,IMAP, POP, IIS"
Uruchom ponownie serwer. Instalacja certyfikatu została zakończona - sprawdź jego działanie w przeglądarce internetowej.

Ważne: Nie korzystaj z opcji Certificate snap-in, aby zaimportować certyfikat dla jakichkolwiek usług na serwerze Exchange. Import nie powiedzie się - co oznacza, że TLS i inne usługi wymagające certyfikatu nie będą działać.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL