Więcej

DirectAdmin

  1. W menu głównym Panelu Sterowania kliknij odsyłacz Advanced Tools, a następnie wybierz ikonę Install SSL Certificates.
  2. Otworzy się Menu SSL.
  3. Wybierz przełącznik Paste a pre-generated certificate and key. W polu tekstowym muszą się znaleźć kolejno: klucz i certyfikat. Naciśnij przycisk Save.
Instalacja certyfikatu Głównego Urzędu Certyfikacji
  1. Wróć do Menu SSL.
  2. Kliknij link Click here to paste a CA Root Certificate (znajduje się na dole ekranu).
  3. Wklej certyfikat Głównego Urzędu Certyfikacji w pole tekstowe i naciśnij przycisk Save.
    Ważne: Pamiętaj o zaznaczeniu pola wyboru Use a CA Cert.
Przesłanie plików do bezpiecznej witryny

Wszystkie pliki muszą zostać przesłane do katalogu /domains/domena.com/private_html.

Czynność tę można wykonać za pomocą wbudowanego menedżera plików Panelu Sterowania lub klienta FTP. Na przykład:
/domains/domena.com/private_html/index.html ---> https://www.domena.com/index.html /domains/domena.com/private_html/secure/index.html ---> https://www.domena.com/secure/index.html

Katalog private_html działa w identyczny sposób jak katalog public_html.

Uwaga: Katalog private_html nie będzie widoczny, dopóki funkcja SSL nie zostanie włączona dla konta.

 

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL