Więcej

Citrix Access Gateway 5.0

Instalacja certyfikatu dla domeny/witryny

  1. Certyfikat należy skopiować do pliku tekstowego razem z liniami BEGIN i END CERTIFICATE.
  2. W konsoli Access Gateway Management wybierz Certificates.
  3. Wybierz certyfikat i kliknij Open.

Instalacja certyfikatu pośredniego

  1. W konsoli Access Gateway Management kliknij Certificates.
  2. W panelu zarządzania certyfikatami, kliknij Import i wybierz Trusted (.pem).
  3. W części Select file to upload wybierz plik i kliknij Open.

Ważne:
W tych krokach nie jest konieczne ustawianie hasła dostępu lub dodawania klucza prywatnego.

Połącz certyfikat pośredni z serwerem

  1. W konsoli Access Gateway Managemmant wybierz opcję Certyfikaty.
  2. Wybierz serwer, z którym chcesz połączyć certyfikat pośredni i kliknij Add to Chain.
  3. W oknie dialogowym wybierz certyfikat i kliknij Add dla każdego certyfikatu, który chcesz dodać do łańcuch (Główny-Root → Pośredni-Intermadiate 1, 2...→ SSL dla domeny).
  4. Po wybraniu wszystkich certyfikatów kliknij Close.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL