Więcej

Cisco WLAN 4400

Do uruchomienia protokołu https:// potrzebny jest certyfikat główny (Root), certyfikaty pośrednie (Inttermediate) i certyfikat wystawiony dla domeny/witryny. Wszystkie należy połączyć w jeden plik. Pamiętaj również o zmianie rozszerzenia z .crt na .pem

1. Łączenie przy użyciu plików tekstowych:
a) otwórz wszystkie pliki .crt w dokumencie tekstowym.
b) otwórz nowy, pusty dokument.
c) skopiuj zawartość wszystkich plików, łącznie z liniami BEGIN i END CERTIFICATE w kolejności:
    certyfikat dla domeny
    certyfikat pośredni 2
    certyfikat pośredni 1
    certyfikat główny
d) zapisz połączony plik jako twoja_domena.pem

2. Następnie połącz ten plik z kluczem prywatnym (my_key.pem), który został wygenerowany razem z plikiem CSR. Ostateczny plik zapisz jako final.pem

3. Następnie użyj poleceń OpenSSL:
openssl>pkcs12 −export −in yourdomain.pem −inkey mykey.pem −out yourdomain.p12 −clcerts openssl>pkcs12 −in yourdomain.p12 −out final−cert.pem −passin pass:check123 −passout Ważne:
W komendzie należy wpisać hasło dla -passin i -passout.
Hasło -passout musi być takie jak hasło ustalone dla certyfikatu.
W powyższych przykładach hasło to check123
final.pem należy zapisać do Wireless LAN Controlles jako certyfikat wendora.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL