Więcej

Cisco ASDM 6.1

  1. Po otrzymaniu certyfikatu, wejdź do panelu Identity Certificates, wybierz opcję certyfikaty i naciśnij aktywny przycisk Install.
  2. Aby aktywować zainstalowany certyfikat, wejdź do ustawień certyfikatu, klikając link SSL Settings pod listą certyfikatów.
  3. Kliknij podwójnie interfejs do uruchomienia SSL. Otworzy się panel SSL Certificates.
  4. W części Edit SSL Certificate, wybierz właściwy certyfikat z dolnego wysuwanego menu i kliknij OK. Upewnij się, że wybrany certyfikat wyświetla pole ID (na prawo od interfejstu).
  5. Kliknij przycisk Apply na samym dole panelu SSL Settings. W ten sposób zatwierdzisz nowy certyfikat z konfiguracją ASA. Ponadto, musisz zainstalować certyfikat główny i pośrednie.
     

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL