Więcej

Cisco ACS

Uwaga: Jeśli certyfikat serwera jest wygenerowany przy użyciu pośredniczącego CA, należy powtórzyć poniższe kroki dla każedego CA w łańcuchu pomiędzy certyfikatem głównym i certyfikatem serwera, który zawiera certyfikat główny.

I. Instalacja certyfikatu dla domeny/witryny

 1. W pasku nawigacji wejdź do System Configuration - otworzy się nowa strona.
 2. Kliknij ACS Certificate Setup.
 3. Wybierz opcję Install ACS certificate, otworzy się nowa strona.
 4. Zaznacz opcję Read certificate from file.
 5. W boksie Certificate file wpisz lokalizacje serwera, np. c:\certs\server.cer.
 6. W polu Private Key File wpisz lokalizację pliku z kluczem prywatnym, zazwyczaj: c:\certs\server.pvk.
 7. W miejscu Private Key password wpisz 1111 i potwierdź, klikając Submit.
 8. ACS wyświetli komunikat na temat instalacji certyfikatu i konieczności restartu ACS, jednak nie uruchamiaj go ponownie teraz. Poczekaj do momentu dodania certyfikatów CA.

II. Instalacja certyfikatu CA

 1. W System Configuration wybierz ACS Certificate Setup i ACS Certification Authority Setup, otworzy się nowa strona.
 2. W polu CA certificate, podaj lokalizację tego certyfikatu, np. c:\certs\ca.cer.
 3. Potwierdź, klikając Submit.

III. Dodaj certyfikat główny (Root)

 1. W System Configuration wybierz ACS Certificate Setup i Edit Certificate Trust List.
 2. Pojawi się Edit Certificate Trust List.
 3. Znajdź swój certyfikat i zaznacz go.
 4. Potwierdź, klikając Submit.
 5. Uruchom ponownie ACS: wybierz System Configuration, Service Control i kliknij Restart.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL