Więcej

C2Net Stronghold

1. Wystawiony certyfikat SSL zapisz w najprostszym edytorze tekstowym (np. Notatnik). Ważne:

  • plik musi zawierać linie "----BEGIN CERTIFICATE---" i "----END CERTIFICATE----",
  • zapisz go jako certyfikat.txt w katalogu /tmp (/tmp/certyfikat.txt),
  • wykonaj kopię zapasową.

2. Zainstaluj certyfikaty, używając getca (domyślna lokalizacja to <server_root>/bin):
getca myhostname < /tmp/certyfikat.txt myhostname zastąp nazwą serwera, dla którego certyfikat został wystawiony. /tmp/certyfikat.txt jest nazwą pliku utworzonego w pierwszym kroku. W wyniku tego certyfikat zostanie zapisany w lokalizacji <server_root>/ssl/certs/myhostname.cert

3. Usuń plik z certyfikatem SSL, który został utworzony w pierwszym kroku:
rm /tmp/certyfikat.txt
4. Zrestartuj serwer komendą:
<server_root>/bin/reload-server
Instalacja zostanie zakończona.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL