Więcej

Apple Mac OS X

Instalacja certyfikatu

 1. Zaloguj się do swojego serwera z prawami administratora (jako root).
 2. Utwórz folder /etc/httpd/ssl.crt/ (jeśli nie istnieje).
 3. Skopiuj do niego plik cert.crt

Ważne: Zrób kopię zapasową swojego certyfikatu. W przypadku problemów z serwerem łatwo go przywrócisz.

Uruchomienie szyfrowania strony

 1. W Server Admin, kliknij Web i wybierz Configure Web Service.
 2. Upewnij się, że wsparcie SSL (Enable SSL) jest wybrane dla wszystkich stron.
 3. Kliknij Sites, wybierz stronę, na której chcesz zainstalować SSL i kliknij Edit.
 4. Wybierz opcję Enable Secure Socket Layer (SSL).
 5. Kliknij Edit Certificate File, wklej zawartość pliku z certyfikatem i zapisz go (Save).
 6. Kliknij Edit Key File i wklej treść pliku z kluczem, zapisz go (Save).
 7. Przejdź za pomocą tabulatora do pola z hasłem, wpisz hasło z CSR i naciśnij OK.
 8. Wybierz lokalizację dla pliku log.
 9. Zatrzymaj i ponownie uruchom usługę Web.

Ważne: Usługa Web Perfomance Cache nie jest w pełni kompatybilna z usługą SSL. Pamiętaj by nie włączać obu usług jednocześnie dla wybranej przez Ciebie strony, w przeciwnym wypadku serwer www Apache nie uruchomi się.
 

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL