Więcej

Unified Communications SSL

 • Które domeny uwzględnić w certyfikacie UC?

  Jest to w dużej mierze uzależnione od ustawień serwera i sieci.

  Większość osób obejmie ochroną następujące opcje:

  1. Wewnętrzna nazwa serwera
  2. Wewnętrzny serwer z wewnętrzną nazwą domeny
  3. Domeny używane do dostępu do serwerów z programu Outlook Web Access lub POP/IMAP.
  4. Domeny używane w programach Exchange/Outlook 07.


  Przykłady:

  mailserver - Private Server Name
  mailserver.local - Internal LAN name
  mailserver.mydomain.net - POP / SMTP / IMAP Server
  mailserver.domain.com - POP / SMTP / IMAP Server
  owa.domain.com - Outlook Web Access
  autodiscover.domain.com – AutoDiscover

 • Instalacja certyfikatu głównego UC i certyfikatów pośrednich

  Zapisz na serwerze swój certyfikat główny (Root) i pośredni (Intermediate), a następnie:

  • wejdź do menu Start, wybierz Run,
  • w oknie dialogowym wpisz mmc i naciśnij OK,
  • w nowym oknie wybierz z menu: File i Add/Remove Snap,
  • pojawi się kolejne okno, kliknij Add...,
  • w części Snap-in wybierz Certificates i kliknij Add,
  • w kolejnym kroku zaznacz opcję Computer account (to bardzo ważne) i kliknij Next,
  • wybierz Local computer i zakończ używając Finish.

  Zamknij boks Add Standalone Snap-in i kliknij OK w oknie Add/Remove Snap-in i wróć do okna MMC.

  Zainstaluj certyfikat główny (Root Certificate):

  • w oknie Console1 - Console Root wejdź w zakładkę Tree, kliknij prawym przyciskiem na Trusted Root Certification Authorities, wybierz All Tasks i Import,
  • pojawi się Certificate Import Wizard,
  • zacznij od Next,
  • wybierz plik z certyfikatem głównym, kliknij Next i Finish, aby zakończyć.

  Zainstaluj certyfikaty pośredniczące (Intermediate Certificate):

  • w oknie Console1 - Console Root wejdź w zakładkę Tree, kliknij prawym przyciskiem na Intermediate Certification Authorities, wybierz All Tasks i Import,
  • postępuj wg wskazówek i zakończ import klikając Finish.

  Upewnij się, że pliki pojawiły się w wybranych działach/gałeziach Root/Intermediate Certification Authorities.
  Do zakończenia instalacji może być konieczne zrestartowanie serwera.
   

 • Czy certyfikat UC można zainstalować na więcej niż 1 serwerze?

  Jest to zależne od wystawcy.

 • Jak wyeksportować i zaimportować certyfikat UC?

  Jeśli chcesz stworzyć kopię zapasową certyfikatu UC i klucza prywatnego, użyj polecenia:
  Export-ExchangeCertificate -Thumbprint -BinaryEncoded:$true -Path c:\certificates\export.pfx -Password:(Get-Credential).password

  W celu importu certyfikatu:
  Import-ExchangeCertificate -Path c:\certificates\export.pfx -Password:(Get-Credential).password

  Aby otrzymać odcisk klucza zainstalowanego certyfikatu, otwórz Exchange Management Shell (Start -> Programy -> MS Exchange 2007 -> Exchange Management Shell) i wpisz komendę:
  Get-ExchangeCertificate