Więcej

Code Signing SSL

 • Którą przeglądarkę wybrać do certyfikatu Code Signing?

  Certyfikaty CS są obsługiwane przez przeglądarki IE 6.0+, FireFox.

  Przykład certyfikatu podpisywania oprogramowania dla IE6+ dla certyfikatu CS:
  Poziom zabezpieczeń przeglądarki powinien być ustawiony jako domyślny (Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zakładka Security). Jeśli przycisk jest nieaktywny, oznacza to, że poziom domyślny jest już aktywny

  Teraz można zakupić SSL.
  UWAGA: Domyślnie certyfikat działa tylko na przeglądarce, za pomocą której został zakupiony. Jeśli zamierzasz korzystać z innej w celu podpisania oprogramowania, wymagany będzie eksport certyfikatu ze starej oraz import do nowej przeglądarki.

  Przykład FF:
  1. Otwórz Opcje przeglądarki. Zależnie od systemu:
  Windows - Narzędzia -> Opcje
  Unix i podobne - Edycja -> Opcje
  Mac - FF -> Opcje
  2. Przejdź do Zaawansowane -> Ogólne -> Szyfrowanie i kliknij Wyświetl certyfikaty.
  3. Wybierz zakładkę Użytkownika lub Twoje certyfikaty.
  4. Wybierz swój certyfikat i kliknij Kopia zapasowa.
  5. Wskaż dane do zapisu pliku (zalecamy poniższe ustawienia):
  * Save location: Desktop
  * File Name: cokolwiek_wpiszesz
  * File type: PKCS12 Files (*.p12)
  6. Podaj hasło dostępu do pliku .p12
  7. Kliknij Zapisz.
  8. Zapisany plik zawiera certyfikat i klucz prywatny w formacje PKCS #12.

 • Błąd "Instalacja certyfikatu zakończona niepowodzeniem"

  Jeśli podczas instalacji certyfikatu Code Signing wystąpi błąd: -2146885628 z komunikatem Certificate installation was unsuccesfull! oznacza to, że został on wcześniej zainstalowany lub próbuje się go instalować nie na tym samym serwerze, dla którego został wystawiony.

  Ważne: nie instaluj certyfikatu na innej maszynie, dopóki nie wykonałeś kopii klucza prywatnego.

  Klucz prywatny jest przechowywany w domyślnym katalogu: C:\mykey.pvk

 • Automatyczne podpisywanie w Visual Studio?
  1. Przekształć plik .PVK w .PFX za pomocą narzędzia pvk2pfx, które powinno znajdować się w lokalizacji: Program Files \ Microsoft Visual Studio 8 \ Common7 \ Tools \ Bin.
  2. W menu programu Visual Studio przejdź do „Project” → „Properties” → „Signing tab”.
  3. Zaznacz opcję „Sign the assembly” oraz kliknij na „Choose the Strong Name Key” i wybierz „Browse”.
  4. Wskaż plik .PFX, który utworzyłeś w kroku 1.
 • Kto potrzebuje certyfikatów Code Signing?

  Certyfikat typu Code Signing jest niezbędnym narzędziem dla każdego wydawcy oprogramowania, który chce udostępniać swoje aplikacje i programy poprzez Internet. Chroni on przed wszelkiego rodzaju nadużyciami którego ofiarą mogłoby paść oprogramowanie, a w konsekwencji odpowiedzialny za nie autor.

 • Jakie pliki mogą być podpisane certyfikatem Code Signing?

  Za pomocą  Authenticode oraz certyfikatu Code Signing mogą być podpisywane pliki:

  1. .exe
  2. .cab
  3. .ocx
  4. .dll
  5. .jar


  Pliki te muszą być podpisywane za pomocą Internet Explorer.

 • Co oznacza „Authenticode”?

  Authenticode jest używane do podpisywania 32-bitowe pliki: .exe, .cab, .ocx, .class.
  Jeżeli chcesz dystrybuować aplikacje do programów takich jak: Internet Explorer, Exchange, Outlook powinieneś podpisać je za pomocą Authenticode.

 • Co jest niezbędne do wydania certyfikatu CS?

  Przed wydaniem certyfikatu code signing, aplikujący podmiot jest walidowany w 3 krokach:

  1. Potwierdzenie legalnej działalności podmiotu,
  2. Kontrola certyfikatu przez właściciela domeny (adres e-mail podany jako kontakt do osoby zarządzającej certyfikatem musi być w domenie, która należy do aplikującego podmiotu),
  3. Telefoniczny kontakt z firmą/instytucją na podst. przedstawionych danych teleadresowych, w celu sprawdzenia, czy osoba starająca się o certyfikat reprezentuje zamawiającego.